Характеристики особистості спортсменок у маскулінних і феминінних видах спорту

Існують види спорту, репрезентуючі образи, які ставляться до стереотипів маскулінності (мужності, твердості, сили, проявів агресивності у взаємодії із супротивником) — до них відносяться різні види єдиноборств, і феминінності, де необхідні м'якість, емоційність, артистизм — наприклад, бальні танці, фігурне катання. Однак ці види спорту однаково успішно практикують спортсмени як чоловічої, так і жіночої статі, починаючи вже з молодшого шкільного віку. Залишається неясним, як заняття феминінними й маскулінними видами спорту впливають на формування структури особистості.

Метою теперішнього дослідження з'явилося з'ясування особливостей якостей особистості спортсменок жіночої статі, які займаються маскулінним видом спорту (єдиноборства) і феминінним (бальні танці). У дослідженні взяли участь спортсмени 10–16 років, які мають стаж занять у цих спортивних дисциплінах. Використалися опросники: Кеттелла, С. Бем, опросник гендерних стереотипів.

По віковому параметру групи однорідні.

Нами виявлене наступне: дівчинки, які займаються маскулінним видом спорту менш тривожні, ранимі, вразливі, менш домінантні, ніж їхні перевесниці, що спеціалізуються в бальних танцях, тим не менш конфліктні в поданнях про себе. Обидві групи дівчин мають андрогинний тип особистості, в тих, які спеціалізуються в єдиноборствах ухил у маскулинну сторону, у представниць бальних танців — у феминінну.

Розглянемо особливості представників чоловічої й жіночої статі в маскулінному виді спорту. Дівчинки, які спеціалізуються в єдиноборствах, менш нормативні в поводженні, проявляють більшу напруженість, активне незадоволення прагнень (p<0,01), менш тривожні (p<0,05), ніж їхні однолітки тієї ж спеціалізації. Також як їхні колеги чоловічої статі вони сміливі, рішучі, практичні, емоційно стійкі, мають андрогинний тип особистості з ухилом у маскулінну сторону.

Щодо особливостей чоловічої й жіночої статі у феминінному виді спорту. Виявлено, що дівчинки більше товариські, уважні, добрі й м'якосерді у відносинах (р<0,01), чутливі, жіночні, схильні до романтизму (p<0,001), мають трохи меншу незалежність, владність, самовпевненість, менш піддані впливу гендерних стереотипів ніж хлопчики тієї ж спеціалізації (p<0,05). У представників феминінного виду спорту андрогинний тип особистості, у дівчинок відмічений ухил у феминінну сторону, у хлопчиків — у маскулінну (p<0,001).

Бальні танці — парний вид спорту, де розділені функції чоловіка й жінки при досягненні єдиної мети — емоційного й показового виступу. Партнеркою репрезентується образ краси, яскравості, м'якості. Партнер бере на себе функцію лідера в парі й задає темп, разом з тим не втрачаючи своєї артистичності. Таким чином, феминінний вид спорту більшою мірою спрямований на особистісний розвиток дівчинок відповідно до подань про образи «теперішніх» чоловіка й жінки. Але і як будь-який вид спорту формує андрогинний тип особистості.

У єдиноборствах дівчинки виконують ті ж спортивні навантаження, що й хлопчики, а найчастіше, і змагаються з ними в тренувальних двобоях. Тому в маскулинному виді спорту дівчинки розвивають і підтримують у собі якості «спортивного» характеру, що вимагаються для досягнення успіху у своїй спортивній дисципліні. Разом з тим, вони зберігають і феминінні якості.

Спорт не деформує особистість, не перетворює її з феминної у маскулинну або навпаки, він сприяє формуванню андрогинної структури. Однак існуючі особливості визначені вимогами, пропонованими спортивною спеціалізацією.

Новим аспектом у рішенні проблеми формування професійно важливих якостей може бути подолання гендерних стереотипів, які виступають бар'єрами на шляху росту професійної діяльності.