Значення гормону росту в організмі людини і застосування його в спорті

Про гормон росту багато говорять, і ця тема, останнім часом, стає усе більше й більше цікава широкому колу спортсменів.

Гормон росту (ГР) - білок, вироблюванний і секретуємий передньою часткою гіпофіза. Із всіх гормонів гіпофіза він виробляється в найбільшій кількості. Утворення й секрецію гормону росту регулює гіпоталамічеський рилізинг-гормон і соматостатін. Обоє ці фактори виробляються гіпоталамусом. ГР виробляється протягом всього життя. Продукція ГР зростає в період росту організму, приблизно, до 20 років і потім зменшується з віком із середньою швидкістю 14% у десятиліття.

Функції гормону росту

ГР стимулює як лінійний ріст, так і ріст внутрішніх органів. Викликає збільшення числа й розмірів клітин м'язів, печінки, вилочкової залози, статевих залоз, надпочечників і щитовидної залози. Впливає на метаболізм білків, жирів і вуглеводів. Гнітить активність ферментів, які руйнують амінокислоти, підвищує рівень інсуліноподібних факторів росту I і II (ІФР I і II) у сироватці крові, стимулює синтез коллагена в костях, шкірі, інших органах і тканинах організму. ГР збільшує вихід глюкози в печіночні вени, підсилює глюконеогенез (утворення глюкози з невуглеводних попередників), зменшує поглинання глюкози на периферії, а також підсилює липоліз (розпад жирів), у результаті чого в крові підвищується концентрація вільних жирних кислот, які придушують дію інсуліну на мембранний транспорт глюкози.

Вплив на синтез білка

ГР стимулює транспорт амінокислот у м'язові клітини й, крім того, підсилює синтез білка , причому незалежно від впливу на транспорт амінокислот. У людей, які одержують ГР, виникає позитивний азотний баланс, який відбиває загальне підвищення білкового синтезу й зниження змісту амінокислот і сечовини в плазмі й сечі. Зазначені зміни супроводжуються підвищенням рівня синтезу РНК і ДНК в окремих тканинах. Щодо цього дія ГР подібна з деякими ефектами інсуліну.

Вплив на вуглеводний обмін

У плані впливу на вуглеводний обмін гормон росту є антагоністом інсуліну. Гіперглікемія, яка виникає після введення ГР, - результат сполучення зниженої периферичної утилізації глюкози і її підвищеної продукції печінкою в процесі глюконеогенеза. Діючи на печінку, ГР збільшує зміст у ній глікогену, внаслідок активації глюконеогенеза з амінокислот. ГР може викликати порушення деяких стадій гліколізу (розпад глюкози в тканинах) і гальмувати транспорт глюкози. Гальмування розпаду глюкози в м'язах може бути також пов'язане з мобілізацією жирних кислот із триацілглицеролових резервів.

Вплив на ліпідний обмін

Гормон росту виконує потужну ліполітичеську дію. Підсилюються процеси ліполіза з підвищенням мобілізації жиру з депо, яке приводить до швидкого збільшення концентрації вільних жирних кислот у плазмі і їхньому окислюванні в печінці. Енергія, яка утвориться при підвищеному розпаді жирів, використається на анаболічеські процеси в білковому обміні.

Регуляція секреції й синтезу

На секрецію ГР впливає ряд стимулів (сон, стрес), і вона, подібно секреції багатьох гіпофізарних гормонів, носить епізодичний і пульсуючий характер. Протягом декількох хвилин рівень ГР у плазмі може змінитися в 10 разів. Один із самих більших піків відзначається незабаром після засипання, що підтверджує приказку: "Хто не спить, той не росте". До інших стимулів ставляться стрес (біль, холод, тривога, хірургічне втручання), фізичні вправи, гостра гіпогликемія або голодування, білкова їжа або амінокислота аргінін. Можливий зв'язок цих і багатьох інших ефекторов з основною фізіологічною дією ГР, яка складається в збереженні глюкози. При стресі, гіпогликемії, під час сну або голодуванні ГР стимулює ліполіз (надходження жирних кислот) і проникнення в клітини амінокислот (потенційних субстратів глюконеогенеза), зберігаючи в такий спосіб глюкозу для метаболізму мозку. На звільнення ГР впливає безліч агентів, у тому числі естрогени, дофамін, альфа-адренергічеські з'єднання, серотонін, опіатні поліпептиди, гормони кишечнику й глюкагон. Додає дії всіх цих факторів  вентромедіальне ядро гіпоталамуса, де здійснюється регуляція секреції гормону росту по типі зворотнього зв'язку. Коротка петля системи включає позитивний (стимулюючий) регулятор секреції - соматоліберін - і негативний (гальмуючий) регулятор - соматостатін.

Фізіологічні й біохімічні ефекти

Інсуліноподібні фактори росту (IGF). Ріст - стимулююча дія ГР визначає в першу чергу ІФР-1, який утворюється в печінці. ІФР-1 регулює секрецію ГР, придушуючи вивільнення соматоліберіна й стимулюючи вивільнення соматостатіна. ІФР-1, ген який ставиться до сімейства інсуліноподібних генів, спочатку був відомий як "сульфуючий фактор" завдяки своїй здатності стимулювати включення сульфату в хрящ, пізніше його стали називати соматомедін С. За структурою він подібний із проінсуліном. У плазмі людини виявляється ще один родинний пептид - інсуліноподібний фактор росту 2. ІФР-1, і ІФР-2 зв'язуються з мембранними рецепторами, однак вони можуть бути розділені за допомогою специфічного радіоімуноаналіза. ІФР-1 складається з 70 амінокислот, ІФР-2 - з 67. Незважаючи на те, що зміст ІФР-1 у плазмі вдвічі менше змісту ІФР-2, саме ІФР-1 виявляє подібність із ефектами ГР. Особи з дефіцитом ІФР-1, які виробляють ІФР-2 у достатній кількості позбавлені здатності до нормального росту. Інсуліноподібні фактори росту (ІФР-1 і ІФР-2) не ставляться до панкреатичних гормонів, але, проте, близькі до інсуліну за структурою й функцією. Вплив інсуліну на ріст і реплікацію (розподіл) клітин важко відокремити від аналогічних ефектів з боку ІФР-1 і ІФР-2.

Дійсно, інсулін і інсуліноподібні фактори росту можуть взаємодіяти в цьому процесі. Інсулін робить більше сильний вплив на метаболізм, чим інсуліноподібні фактори росту, однак останні сильніше стимулюють ріст клітин. Кожний із цих гормонів має свій специфічний рецептор. Ці гормони здатні перехресно зв'язуватися з рецепторами, чим, можливо, і пояснюється властива їм змішана біологічна активність. ІФР-1 і ІФР-2 являють собою одноцепочечні поліпептиди, які складаються з 70 і 67 амінокислот відповідно. Ступінь відповідності між двома цими гормонами досягає 62%, причому 50% амінокислотних залишків у кожному з них ідентичні. Молекули цих факторів росту мають різні антигенні ділянки й по-різному регулюються. ІФР-I стимулює ріст хряща й ряд процесів у хрящовій тканині: транспорт амінокислот, синтез РНК, ДНК, білка, хондро-ітін-сульфата, коллагена. Ростові фактори проявляють також інсуліноподібну активність: у м'язах - це стимуляція транспорту амінокислот (цей процес протікає значно швидше під впливом ІФР, чим під впливом гормону росту) і глюкози, утворення коллагена, синтез білка; у жировій тканині - стимуляція транспорту глюкози, окислювання глюкози до СО, включення глюкози в ліпіди, придушення ліполіза (аналогічно механізму дії інсуліну). Таким чином, гормон росту здійснює біологічну дію через утворення соматомедінов (ІФР-1 і ІФР-2), які утворяться в печінці й інших периферичних тканинах і є посередниками анаболічеського, ростового впливу соматотропного гормону. Останні здійснюють свою дію за допомогою гормонального, паракринного або аутокринного механізмів.

Практичне застосування гормону росту в немедичних цілях

ГР дійсно є сильнодіючим препаратом для росту м'язової маси й зменшення жирових відкладень. Правда, для того, щоб домогтися вражаючого результату при прийомі ГР обов'язковий цілий ряд умов, дотримуватися яких може лише дуже мале коло людей. І справа отут навіть не в грошах, справа у Вашому графіку життя, який повинен бути повністю підлеглий харчуванню, тренуванням і ... ін'єкціям, який може бути несумісний з роботою й іншими життєвими умовами багатьох. Заздалегідь хочеться відзначити, що правильно й ефективно використати ГР можуть спортсмени високого рівня підготовки з досить великим стажем не тільки тренувань, але й застосування інших допінгових засобів.

Дозування

Що  із себе представляє курс гормону росту? Активність препарату визначають біологічним методом і виражають в одиницях дії (ОД). У професійному спорті гормон росту використовується дуже широко, наприклад дозування легкоатлетів коливаються від 4 до 8 ОД у добу, чого не досить для набору м'язової маси. Гормон росту володіє вираженою анаболічеською дією, а так само при його використанні спостерігається гіперплазія клітин органів і тканин (збільшення числа структурних елементів клітин через їхнє надлишкове утворення). Такий ефект може виникнути лише при відносно тривалому застосуванні ГР у великих дозуваннях. Тривалість курсу повинна бути не менш трьох місяців, а дозування не менш 12-16 ОД у добу, які вводять за 2-3 ін'єкції. Такі дозування потрібні для прискореної гіпертрофії клітин м'язів, яка приводе у свою чергу вже до гіперплазії цих клітин. При застосуванні менших дозувань ці процеси йдуть занадто повільно, щоб був дійсно потужний ріст м'язової маси тіла. Варто пам'ятати, що рецептори швидко звикають до гормону й колоти його занадто довго теж не треба, і ще саме тому ГР варто приймати в більш великих дозуваннях. Курс може тривати 3-4 місяця, після якого повинен бути відпочинок, який дорівнює довжині курсу, у першу половину якого ще будуть спостерігатися досить сильні ефекти дії гормону. Звичайно, ГР можна приймати й по півроку й більше, але в невеликих дозуваннях 2-4 ОД у добу, тоді рецептори будуть набагато повільніше звикати, але добится при цьому повноцінного ефекту гіпертрофії й гіперплазії клітин м'язів майже неможливо.

Супутні препарати

Нагадаємо, що ГР вживають з метою гіпер росту м'язової маси. Для такого росту необхідна максимальна стимуляція організму й одного ГР для цього мало. Крім того, існують ще причини включення в терапію ГР інших гормональних засобів. Є така схема: гормон росту + анаболічеські й андрогенні стероїди + інсулін + тиреоідні гормони щитовидної залози, наприклад трийодтіронін. Безумовно, стероїди повинні бути включені в комплекс, тому що маючи потужні анаболічеські властивості, вони підсилюють гіпертрофію клітин м'язів, яка буде швидше приводити до гіперплазії клітин під впливом ГР.

Подекуди можна почути, що інсулін у жодному разі не можна вживати разом із ГР, але це далеко не так. Більше того, інсулін практично обов'язково потрібно приймати, якщо Ваші дозування ГР дійсно високі. Вся справа в тому, що надлишок соматотропного гормону в організмі сприяє підвищенню функції бета-клітин підшлункової залози, їхньої гіперплазії й потім виснаженню резервних можливостей, який веде до розвитку цукрового діабету. Але занедужати цукровим діабетом можна лише при дуже довгій терапії ГР. Малоймовірно, що курси довжиною 3-4 місяця приведуть до такого ефекту, виключення можуть скласти лише особи, у кого є генетична схильність до діабету, або вже хворіють легкими стадіями діабету. У всіх випадках використання інсуліну обов'язково, але способи застосування інсуліну повинні відрізнятися від простого застосування для росту маси. Інсулін потрібний для полегшення навантаження на підшлункову залозу, яка під впливом ГР починає занадто активно працювати й виснажувати свої запаси. Тому ефективно вводити інсулін перед кожним прийомом їжі по 6-8 ОД. Крім того, інсулін має здатність підсилювати анаболічеський вплив на клітини м'язів, ще більше прискорює їхній ріст.

У малих дозах гормони щитовидної залози так само володіють анаболічеською дією, вираженій у прискоренні метаболізму (збільшення витрати всіх харчувальних речовин - вуглеводів, жирів, білків) і стимуляції росту тканин. Хоча потрібно пам'ятати що великі дози сприяють зворотньому ефекту, тобто посиленню катаболічеських процесів розпаду білка в клітинах м'язів. Професійні спортмени включають у цикл гормони щитовидної залози не через їхній вплив на ріст, а скоріше через вплив великих дозувань ГР на функцію залози. Вплив на щитовидку виражається в гіперплазії клітин залози і як наслідок збільшення її розмірів. У людей, які страждають акромегалією (підвищенне ендогенне вироблення соматотропного гормону), за роки хвороби, можливо досить сильне збільшення розмірів щитовидної залози зі змінами її функцій або без змін. Тому використання ГР у великих дозуваннях може привести до гноблення функцій щитовидної залози з розвитком симптомів гіпотиреоза. Тому необхідний періодичний контроль функціонального стану щитовидної залози й прийом тиреоідних препаратів. Як правило спортсмени, які використовують великі дозування ГР, приймають по 50 мкг трийодтіроніна в день за два заходи. Починати прийом треба не більш ніж з 25 мкг у день, і підвищити до 50 мкг через 7-10 днів. Більші дозування не радяться, тому що це може привести до втрати м'язової маси. Отже, якщо Ваші плани збільшення м'язової маси настільки амбіційні, і Ви вирішили використати гормон росту, необхідно пам'ятати, що при великих дозуваннях ГР, здатних дійсно простимулювати потужний м'язовий ріст, необхідно так само використання й інші гормонів, обумовлених не тільки посиленням ефекту, але й безпекою Вашого організму.

Побічні дії

Побічні ефекти при використанні ГР можуть бути різні залежно від дозувань, часу застосування препарату й особливостей організму. Можливий головний біль, підвищення внутрічерепного тиску, нудота, гіперглікемія (підвищений рівень глюкози в крові), місцеві реакції - зміна обсягу жирової тканини (необхідно міняти місця підшкірних ін'єкцій у зв'язку з можливістю розвитку ліпоатрофії - згоряння жирової тканини). Ефекти тривалого передозування: гноблення функції щитовидної залози з розвитком симптомів гіпотиреоза (зниження вироблення т-гормонів щитовидною залозою), порушення функцій підшлункової залози з можливістю розвитку цукрового діабету, посилений ріст не тільки м'яких тканин, але й хрящових і кісткових, які виражаються в збільшенні рис обличчя, а також розмірів верхніх і нижніх кінцівок. При відкритих зонах росту (до 20-25 років) можливий лінійний ріст тіла.

В основі будь-якого росту лежить правильне й достатнє харчування. Процеси обміну настільки сильно закручуються під впливом ГР і супутніх препаратів, що 5 прийомів їжі за день не буде вистачати для серйозного росту. 8 прийомів їжі з високим змістом білка, вуглеводів, і жирів дадуть все необхідне для прискореного росту м'язової маси тіла під впливом схеми ГР+ інсулін + тиреоіди + стероїди. Потреба організму в їжі повинна задовольнятися хоча б 1 раз в 1,5-2 години. При такому режимі складається відчуття практично безперервного поїдання продуктів харчування, але це й буде становити основну частину Вашого росту. В основі денного раціону лежить свіже м'ясо, яйця, молочні продукти, крупи, овочі та інше. Про прийомі сухих сумішей і інших добавок, які продаються в спортивних магазинах, варто думати лише в останню чергу. Виключення становлять вітамінно-мінеральні комплекси, тому що навіть при великому бажанні Ви не зможете набрати всі необхідні з'єднання Вашому організму  тільки зі здоровою їжею. Прийом вітамінів і мінералів носить обов'язковий характер.

З 1958 по 1985 роки гормон росту одержували тільки з гіпофіза трупа людини. З 1985 року ГР одержують за допомогою технологій рекомбінантной ДНК, яка дозволяє робити препарат у великих кількостях і збільшити доступність препарату. На сьогоднішній день людський ГР отриманний з гіпофіза трупа людини зустріти в продажі не можнливо. Хоча, на ринку Вам можуть запропонувати соматотропін людини нібито вироблений у Каунасі (Литовський соматик, як його часто називають), такий продукт володіє дуже слабкою ліпотропною дією, яка дозволяє обманювати людей, які ніколи раніше не використовували дійсний ГР. Існує ще досить ознак, які доводять фальшиве походження цього продукту, наприклад швидка розчинність і майже повна відсутність опалесценції. Дійсний соматотропін довго розчиняється у воді для ін'єкцій і так само сильно опалесцирує, після змішування з водою утворюється густа суміш, яка помітна при затрудненні введення розчиненого ГР в інсуліновий шприц.

Що може запропонувати український ринок медпрепаратів бажаючим купити оригінальний гормон росту? В аптеках можна купити синтетичний ГР у дозуваннях 4 і 16 ОД під назвою генотропін, нордітропін, але вартість таких препаратів перевищує всі границі - від 65 до 90 доларів за 4 ОД. Ціна складається не через складність виробництва, а скоріше через бажання заробляти на продажі гормону росту багатим пацієнтам, здатним викладати по кілька тисяч доларів за курс "омолодження", що стає популярним в Україні слідом за західними країнами, де такі курси вже давно проходять зірки Голівуда й просто багаті люди. Для карликів існує програма, по якій хвора людина може одержати абсолютно безкоштовно необхідну кількість гормону росту для лікування. Приблизно два роки тому в Україні з'явився в продажі синтетичний гормон росту джінтропін, виробництва GenScience Pharmaceuticals, Китай. Компанія GenSci на китайському ринку відома з 1996 року. За сім років свого існування GenSci стала фармацевтичною компанією, яка розробляє, робить і торгує по усьому світі сучасними медичними препаратами, створеними на основі нових технологій генної інженерії. Продукція цієї компанії вигідно відрізняється ціною від своїх іменитих західних конкурентів, при цьому якість препарату ні в чому не уступає. Джінтропін випускається в дозуваннях 10 і 4 ОД. Вартість флакона 10 ОД становить від 35 до 40 доларів, флакон 4 ОД можна купити за 18-20 доларів.

Гормон росту дивний і потужний препарат, який може послужити в різних цілях. У кожному разі дозування й тривалість застосування мають вирішальне значення. Не варто сподіватися на який-небудь реальний ріст м'язів використовуючи дозування 4 ОД у добу, найчастіше саме стільки радять застосовувати продавці підробок. Поки не буде можливості повністю забезпечити собі курс достатньою кількістю препарату, Вам не варто братися за використання ГР із метою росту м'язової маси. Так само важливе використання ГР з іншими препаратами, без яких не тільки не вийде домогтися високого результату, але й можна заробити хронічні захворювання. Тому  потрібно дотримуватися обережності, не довіряючи першому слову якого-небудь спортсмена, який стоїть за прилавком спортивного магазина, і рекламує товар свого роботодавця.