Указ Президента України про Міністерство України у справах молоді та спорту

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

Реорганізувати Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді та Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту у Міністерство України у справах молоді та спорту.

Установити, що Міністерство України у справах молоді та спорту є правонаступником Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді та Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.

Внести до Указів Президента України такі зміни:
      а) у Схемі організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженій Указом Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 27 серпня 2000 року N 1031, від 5 червня 2001 року N 405, від 7 серпня 2001 року N 603, від 21 серпня 2001 року N 724, від 13 вересня 2001 року N 836, від 8 листопада 2001 року N 1056, від 22 листопада 2001 року N 1132, від 14 грудня 2001 року N 1213, від 16 березня 2002 року N 259, від 18 вересня 2002 року N 834, від 1 жовтня 2002 року N 887, від 31 січня 2003 року N 54, від 31 липня 2003 року N 772, від 15 вересня 2003 року N 1039, від 19 січня 2004 року N 60, від 6 лютого 2004 року N 166, від 6 липня 2004 року N 755, від 15 липня 2004 року N 803 та від 16 липня 2004 року N 811):
     у розділі І абзац "Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити абзацом такого змісту:
     "Міністерство України у справах молоді та спорту";
     у розділі ІІ абзац "Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту" виключити;
     б) у статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1574 "Про склад Кабінету Міністрів України" (зі змінами, внесеними Указами від 5 червня 2001 року N 405, від 21 серпня 2001 року N 724, від 25 березня 2003 року N 267, від 3 червня 2003 року N 464, від 6 лютого 2004 року N 166, від 6 липня 2004 року N 755 та від 16 липня 2004 року N 811) абзац "Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити абзацом такого змісту:
     "Міністр України у справах молоді та спорту".

Кабінету Міністрів України:
     - здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з реорганізацією Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді та Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту, та розглянути питання щодо утворення відповідних урядових органів державного управління у складі Міністерства України у справах молоді та спорту;
     
- затвердити граничну чисельність працівників Міністерства України у справах молоді та спорту;
     
- подати проект Положення про Міністерство України у справах молоді та спорту;
     
- визначити перелік об'єктів державної власності, що передаються в управління Міністерства України у справах молоді та спорту;
     
- внести пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
     
- привести свої рішення у відповідність із цим Указом. 

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. К и ї в
26 лютого 2005
№381/2005