КАФЕДРА ХОРТИНГУ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ ПРОВОДИТЬ НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ: БАКАЛАВР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

КАФЕДРА ХОРТИНГУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Кафедра хортингу - національного виду спорту України працює у складі Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України. Проводить набір абітурієнтів для вступу в університет для отримання вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту. Є можливість одночасно навчатися на іншій спеціальності в Університеті державної фіскальної служби України.

РЕКЛАМНИЙ БУКЛЕТ ННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЩОДО НАБОРУ АБІТУРІЄНТІВ У 2018 РОЦІ

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ХОРТИНГУ: БАКАЛАВР
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 01 "ОСВІТА"
Спеціальність: 017 "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"
Кваліфікація: "БАКАЛАВР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"
Блоки навчальних дисциплін (спеціалізації):
1. "ХОРТИНГ"
2. "СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА"
3. "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ"

Форми навчання: денна та заочна
Оплата навчання: Плата вказана у гривнях за весь термін навчання (можлива оплата посеместрово та щорічно).
Підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем з нормативним терміном навчання 4 роки
2017/2018 навчальний рік:
1. Денна форма: 30 420,00 грн. - за весь період навчання.
2. Заочна форма: 20 420,00 грн.
- за весь період навчання.
2018/2019 навчальний рік:
1. Денна форма: 35 320,00 грн.
- за весь період навчання.
2. Заочна форма: 24 220,00 грн.
- за весь період навчання.
УМОВИ ВСТУПУ НА І КУРС
1. Наявність повної загальної середньої освіти.
2. ЗНО: 1. Українська мова. 2. Біологія.
3. Творчий конкурс (фізична підготовка).
Термін навчання: 3 роки
УМОВИ ВСТУПУ НА ІІ КУРС
1. Наявність диплома: молодший спеціаліст.
2. Фаховий іспит (фізична підготовка).
Термін навчання: 3 роки.
Вартість навчання складає:
1. Денна форма: 26 490,00 грн. (за весь термін навчання).
2. Заочна форма 18 160,00 грн. (за весь термін навчання).
Офіційна сторінка кафедри хортингу Університету ДФС України у фейсбуці: https://www.facebook.com/worldhorting