Асоціація студентського хортингу України

 


 
Президент Асоціації студентського хортингу України
Малинський Ігор Йосипович, 12.12.1990 р.н.
Віце-президент УФХ
I Освіта вища, Національний університет біоресурсів і природокористування України
II освіта вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Майстер спорту України з хортингу
Адреса і контакти:
м. Київ, вул. Бурмистенка, 4.
Тел.: +38-063-962-20-29 моб.
E-mail: hortingpost@gmail.com

 


СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ АСОЦІАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ
 Свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 
 

   ХОРТИНГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ   


Викладання хортингу у вищих навчальних закладах України
Робоча програма секційної роботи з хортингу для вищих навчальних закладів
Лист 1 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за підписом першого заступника Міністра Суліми Є.М. № 1/11-10420 від 09.11.2011 року "Щодо запровадження спеціалізації з національного виду спорту хортинг у вищих навчальних закладах"
Лист 2 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за підписом першого заступника Міністра Суліми Є.М. № 1/11-10422 від 09.11.2011 року "Щодо запровадження спеціалізації з національного виду спорту хортинг у вищих навчальних закладах"
  
     

   ВИКЛАДАННЯ ХОРТИНГУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
«Фізична культура і здоров'я» (спеціалізація: ХОРТИНГ)
напрям підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт» спеціальність 5.01020101 „Фізичне виховання”

Хортинг - український національний вид спорту, повноконтактний комплексний вид бойового мистецтва, народжений в Україні, заснований на бойових і культурних традиціях українського народу, який базується на принципах спортивної підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-тренувальний процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання спортсменів, розроблений, як освітня та виховна складова на виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” у 2008 році та Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1016. Хортинг є визнаним видом спорту в Україні Наказом № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 серпня 2009 року до Дня незалежності України. Робочі програми навчально-тренувальних занять з хортингу, фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей затверджені Рішенням експертної комісії з програмно-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності Національного університету фізичного виховання і спорту України від 18 червня 2009 року. Значні всеукраїнські події і навчально-виховні заходи хортингу, спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Розробка даної програми зумовлена потребою удосконалення навчально-тренувального процесу у зв'язку із зростанням вимог до підготовки спортсменів та фахової профорієнтації і навчання студентів коледжів фізичного виховання. Навчальна практика проводиться протягом всього періоду навчання. Студенти формують навички проведення стройових, загальнорозвиваючих вправ, прийомів страхування, акробатики та окремих технічних елементів хортингу.


 
Загальні засади програми курсу "Фізична культура і здоров’я" (спеціалізація – хортинг)
 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ - I КУРС

Модуль III

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ:

1.  Знання теорії в обсязі пройденого матеріалу.
2. Виконання вимог 7-8 ранку.
3. Виконання вимог ІІІ спортивного розряду.
4. Виконання вимог навчальної практики.
5. Виконання домашніх і аудиторних завдань.
6. Виконання графіку самостійних робіт.
 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
«Теорія і методика спортивно-педагогічного вдосконалення» (спеціалізація: ХОРТИНГ)
напрям підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт» спеціальність 5.01020101 „Фізичне виховання”

Дана програма включає матеріал базового курсу з хортингу і основ обранного виду спорта. Програма передбачає вивчення теорії і методики викладання хортингу, оволодіння технікою хортингу, а також професійними уміннями і навичками, необхідними в педагогічній практиці і організаційній роботі. Навчальний процес включає в себе теоретичні, методичні, практичні заняття, навчальну практику і самостійну роботу студентів по завданню викладача. На теоретичних заняттях студенти одержують необхідні знання з історії розвитку хортингу, профілактики травматизму, по застосуванню засобів гімнастики, основам техніки і методики навчання техніці і тактиці хортингу. Методичні заняття сприяють поглибленню знань, одержаних на теоретичних і практичних заняттях. Практичні заняття проводяться з застосуванням різних засобів і спрямовані на вивчення і вдосконалення техніки і тактики хортингу, методики їх опанування; на формування педагогічних умінь і навичок, на оволодіння навиками в організації та проведенні змагань. Навчальна практика проводиться протягом всього періоду навчання, студенти опановують навички проведення, окремих частин уроку і уроку в цілому, навчально-тренувальних занять, організації і проведення змагань. Кожен із розділів навчальної практики передбачає проведення практичних занять без контрольної оцінки знань з всебічним методичним аналізом теми.
 

 
Загальні засади програми курсу "Фізична культура і здоров’я" (спеціалізація – хортинг)
РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО ТЕМАМ І СЕМЕСТРАМ - ІІІ курс
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ - II КУРС
Модуль II
Модуль III
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ - III КУРС
Модуль I
Модуль II
Варіативні питання програми з теоретичної підготовки за темами
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

   ВИКЛАДАННЯ ХОРТИНГУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ   

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА гурткової роботи 
ХОРТИНГ
для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації
 
Навчально-тематичний план для груп основного рівня першого року навчання
Зміст навчального матеріалу для груп основного рівня першого року навчання