Викладання хортингу в позашкільних навчальних закладах України


   НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СТАТТІ ТА ПРОГРАМА ВИКЛАДАННЯ ХОРТИНГУ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ   

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11 - 19310 від 14.12.2012 року про схвалення навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів та надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України»
ВИТЯГ з протоколу № 4 засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07 листопада 2012 року про рекомендацію навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів для використання в позашкільних навчальних закладах
Експертний висновок Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на навчально-методичний комплекс з хортингу (навчальна програма з хортингу для позашкільних навчальних закладів та навчально-методичний посібник з хортингу)
Витяг з протоколу № 10 засідання лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України від 19 листопада 2012 року щодо ухвалення рекомендації до видання навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів
Рецензія кафедри здоров'я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету на навчальну програму з хортингу для позашкільних навчальних закладів

Викладання хортингу у позашкільних навчальних закладах України

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

Розділ навчальної програми «Хортинг. Початковий рівень» розрахований на 216 годин на рік, 6 годин на тиждень для вихованців віком 5 років (старша група дошкільного навчального закладу) та 6-7 років (1-2 клас загальноосвітніх навчальних закладів), що не мають ніякого досвіду у виді спорту хортинг. Кількісний склад гуртка 15-20 вихованців. Програма початкового рівня спрямована на загальний розвиток та оздоровлення учнів, виявлення здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до хортингу.
 

 
Перший рік навчання - 5 років (перший клас гуртка)
 
Вимоги до знань та вмінь вихованців по закінченні навчального року

Другий рік навчання - 6-7 років (другий клас гуртка)

Заняття молодшої групи другого року навчання початкового рівня проводяться тричі на тиждень, по дві години. Програмою передбачено подальше вивчення рухів рук і ніг, розвиток ударно-кидкової тренувальної діяльності, вивчення нескладних елементів двобою у партері.
 
Складання контрольних нормативів для учнів 6-7 років із: ЗФП, СФП та технічної підготовки
Вимоги до знань та вмінь вихованців по закінченні навчального року

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

Програма основного рівня розрахована на чотири роки навчання. Кількість годин на тиждень у 1-му і 2-му роках навчання – 6, кількість годин на навчальний рік – 216. Кількість годин на тиждень у 3-му і 4-му роках навчання – 9, кількість годин на навчальний рік – 324. Програма основного рівня передбачає розширення і поглиблення знань, умінь та навичок юних хортингістів, набутих за програмою базової технічної і тактичної підготовки з хортингу початкового рівня навчання; підготовку гуртківців до участі в спортивних змаганнях різного рівня, виконання нормативів ІІІ-ІІ розрядів з хортингу; демонстрацію показових виступів. Кількісний склад гуртка 12-15 вихованців. Хортинг, як оздоровча система та практика прийомів самозахисту, посідає значне місце на даному періоді основного рівня навчання - від 8 до 15 років (чотири групи: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 років). Він викликає позитивні емоції радості буття, збагачує досвід дитини різноманітністю рухів і пластики на тренуваннях. Значне місце відводиться вивченню вправ ігровими методами та спеціальними вправами хортингу. Під час занять категорично не допускається перевантаження дитини. Особливо слід стежити за її диханням під час виконання загальнорозвиваючих вправ та техніки хортингу. На кожному занятті повторюються вивчені рухи й вивчаються нові комбінації та прийоми у стійці і у партері.

 


Перший рік навчання - 8-9 років (третій клас гуртка)

Зміст навчального матеріалу для груп основного рівня першого року навчання - 8-9 років
Вимоги до знань та вмінь вихованців по закінченні навчального року
 

 
Другий рік навчання - 10-11 років (четвертий клас гуртка)
 
Програма сучасного другого року основного рівня навчання для учнів 10-11 років передбачає подальше вивченння особливостей базової техніки ударів та блоків руками і ногами, продовжується ознайомлення з роботою у партері.
Розвиток витривалості та сили відбувається за рахунок прискорення темпу та збільшення кількості рухів у вправах, коли вони добре засвоєні.
Навчання проводиться поурочно: 90 хвилин – 3 рази на тиждень.
 
Зміст навчального матеріалу для груп основного рівня другого року навчання - 10-11 років
Орієнтовні навчальні нормативи для учнів 10-11 років
  


Третій рік навчання - 12-13 років (п'ятий клас гуртка)

Орієнтовні навчальні нормативи для учнів 12-13 років

Четвертий рік навчання - 14-15 років (шостий клас гуртка)

Заняття учнів основного рівня четвертого року навчання - 14-15 років (кадетського віку) проходять тричі на тиждень по дві години кожне. На кожному занятті повторюються рухи, вивчені раніше, ускладнюються, доповнюються збільшенням силового навантаження. Особлива увага приділяється техніці виконування елементів кидкової техніки і тактичних завдань, вмінню розкривати суперника та виводити з рівноваги. Дівчата та хлопці можуть займатися окремо.

Навчально-тематичний план для груп основного рівня четвертого року навчання - 14-15 років
Орієнтовні навчальні нормативи для учнів 14-15 років

ВИЩИЙ РІВЕНЬ


Програма вищого рівня складається з 1 і 2 років навчання. Кількість годин на обох роках навчання – 9 годин на тиждень, 324 години на рік. На вищому рівні підготовки навчально-виховний процес побудований за принципом від окремого до загального - професійне удосконалення (групова форма та індивідуальні заняття), вивчення складних елементів техніки та комбінацій, розвиток високих координаційних показників.

Юнаки та молодь з гарними здібностями можуть брати участь у показових виступах обласного та всеукраїнського рівня (ввійти у збірні команди), паралельно навчаючись за програмою основного рівня.

Програма гуртка вищого рівня навчання може використовуватися під час організації індивідуального навчання, яке проводиться відповідно до "Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах". Рекомендується залучати обдарованих вихованців та учнів, які мають І-й спортивний розряд, звання кандидатів у майстри спорту України, майстрів спорту України, а також є призерами та переможцями всеукраїнських змагань.  

Перший рік навчання - 16-17 років (сьомий клас гуртка)

Навчально-тематичний план для груп вищого рівня першого року навчання - 16-17 років
Орієнтовні навчальні нормативи для учнів 16-17 років

Другий рік навчання - молодь 18-21 рік (восьмий клас гуртка)

Навчально-тематичний план для груп вищого рівня другого року навчання - молодь 18-21 рік
Орієнтовні навчальні нормативи для учнів 18-21 рік

Результат реалізації навчальної програми хортингу у позашкільних навчальних закладах

Прогнозований результат реалізації програми та шляхи його діагностики

Використана (рекомендована) література

Перелік використаної літератури
Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури для педагогічних працівників
Перелік рекомендованої навчальної літератури для вихованців

 
СТАТТІ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКЛАДАННЯ ХОРТИНГУ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НЗ
 
Муромець В.А. Формування громадянської свідомості підлітків у процесі занять з хортингу в позашкільних навчальних закладах. Стаття до публікації у збірнику наукових праць Міжнародної федерації хортингу "Хортинг у фізично-духовному вихованні особистості". Випуск 1, 2014 рік