Теорія і методика хортингу


 

    Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп різного віку   

Техніка та методика навчання для груп початкової підготовки І року навчання (8-9 років)
Техніка та методика навчання для груп початкової підготовки ІІ року навчання (9-10 років)
Техніка та методика навчання для груп початкової підготовки ІІІ року навчання (10-11 років)
Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп І року навчання (11-12 років)
Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп ІІ року навчання (12-13 років)
Техніка таметодика навчання для навчально-тренувальних груп ІІІ року навчання (13-14 років)
Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп ІV року навчання (14-15 років)
Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп V року навчання (15-16 років)
Техніка та методика навчання для груп спортивного вдосконалення І року навчання (16-17 років)
Техніка та методика навчання для груп спортивного вдосконалення ІІ року навчання (17-18 років)
Техніка та методика навчання для груп вищої спортивної майстерності (18 років і старші) - доповнено

    Техніка і тактика хортингу   

Магістерська робота випускника кафедри олімпійського та професійного спорту Інституту фізичного виховання Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка президента Луганської обласної федерації хортингу Клименка Євгена Олексійовича на тему "Програма тренувальних навантажень для старшокласників, які займаються у секціях з хортингу" - Завантажити (Microsoft Word)
Царенко А. С. Техніка ніг у хортингу
Стисла характеристика програми навчання з хортингу для дітей та молоді від 5-ти до 21-го року
Хатько А.В., Кошик О.В. Значення суддівства в розвитку хортингу в Україні (наукова стаття)

     "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БАЗОВОЇ ТЕХНІКИ ХОРТИНГУ" Методичний посібник. Е.А.Єрьоменко   

 
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Івашковський В.В. – завідувач лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.
Арзютов Г.М. – завідувач кафедри фізичного виховання і єдиноборств Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Заслужений тренер України, доктор педагогічних наук, професор.
Пустолякова Л.М. – викладач кафедри фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат педагогічних наук.
Зубалій М.Д. – старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент УАН.
Успенський В.М. – викладач фізичної культури медичної гімназії № 33 м. Києва, викладач вищої категорії.
Поняття базової техніки хортингу
Поняття індивідуальної техніки хортингу
Розділи базової техніки хортингу
Зміст базової техніки хортингу
Стійки та позиції
Принципи виконання й методика вивчення базових стійок
Пересування
Пересування у фронтальній стійці
Формування та зміцнення ударно-блокуючих частин рук і ніг
Кулак
Долоня
Ребро долоні
Передпліччя
Лікоть
Різновиди формувань і методика зміцнення ударних та блокуючих частин ніг
Подушка пальців
Ребро ступні
П'ята
Підйом ступні
Гомілка
Коліно
Ударна техніка рук
Загальні принципи постановки ударної техніки рук
Базові удари руками технічної програми хортингу
Методика навчання та вдосконалення прямих ударів руками
Методика навчання та вдосконалення бічних ударів руками
Методика навчання та вдосконалення ударів руками знизу
Методика навчання та вдосконалення кругових ударів руками
Методика навчання та вдосконалення ударів відкритою долонею
Методика навчання та вдосконалення ударів ліктем
Захисна техніка рук
Методика навчання та вдосконалення захисної техніки рук у хортингу
Принципи організації захисту в змішаному єдиноборстві хортинг
Морально-психологічна складова захисних дій
Координація захисних і атакувальних дій
Швидкість реакції на атакувальні дії суперника
Концентрація зусиль при захисних діях
Блоки та підставки руками
Базові елементи захисту руками технічної програми хортингу
Характеристика блокуючих дій руками в двобої хортингу
Методика навчання та вдосконалення блоків долонею
Методика навчання та вдосконалення блоків передпліччям
Застосування підставок - основної захисної техніки від ударів у двобої хортингу
Ударна техніка ніг
Методика навчання ударній техніці ніг
Біодинаміка удару ногою
Швидкість удару
Розвиток влучності ударів ногами (точності ударних рухів)
Спеціальна гнучкість хортингіста
Спеціальна координація
Удари ногами у стрибку
Поняття про техніку захисту від ударів ногами
Загальні принципи навчання техніці ніг
Базова техніка ударів ногами в стійці
Прямий удар
Бічний удар
Удар знизу
Удар зверху
Сторонній удар
Задній удар
Круговий удар
Зворотнокруговий удар
Удар коліном
Удари ногами в захватній позиції
Удари ногами зі стійки по лежачому противнику
Удари ногами з нижньої позиції по стоячому противнику
Удари ногами в сутичках партеру
Захисна техніка ніг
Методика навчання захисній техніці ніг
Загальні принципи блокувальних дій ногами
Підставка гомілки (коліна) назовні від бічного удару ноги в стегно і тулуб
Блок гомілкою (коліном) всередину від прямого удару ноги по внутрішній поверхні стегна